Home Tarieven

postheadericon Tarieven

 

Vanaf 1 januari 2023 zijn de tarieven als volgt:

 

Energetische behandeling  per uur;                                                    €  75,=

Energetische behandeling, een consult (anderhalf uur);                    € 110,= 

 

 

De behandeling van energetische therapie is vrijgesteld van BTW.

 

 De behandelingen worden in mijn praktijkruimte aan huis gegeven.

 De praktijk is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag.

 

 Wanneer een afspraak niet door kan gaan, deze graag 24 uur van tevoren afzeggen. 

 Gebeurt dit niet, dan voel ik mij genoodzaakt de tijd t.b.v. het consult in rekening
 te brengen.

 

 Na de energetische behandeling het bedrag graag contant,betaalappp of via de bank verrekenen.

 t.n.v. A.A.M. Ettema-Ydema NL23 RABO 0159 7884 20

 

 Als register therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG(Vereniging ter Bevordering voor Alternatieve Geneeswijze) (www.vbag.nl) en het   RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complemenaire Zorg) (www.rbcz.nu ), een overkoepelende organisatie richting de zorgverzekeraars. Hierdoor is er voor u de   mogelijkheid om via een aanvullende zorgverzekering het bedrag deels te declareren.

 

 In verkeer met mijn klanten gelden de bepalingen en de beroepscode van de VBAG die aansluiten bij het klacht- en tuchtrecht van de overkoepelende beroepsorganisatie   RBCZ/TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg). Het VBAG heeft zich aangesloten bij Quasir voor klachtenbehandeling en als geschilleninstantie. (www.quasir.nl  )

 

 Aanvullende informatie t.a.v. de klachtregeling; Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke   klachtenfunctionaris  in te schakelen. Deze kan ondersteunig bieden bij de formulering van de klacht of bij onvrede helpen bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut   heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is  hiervoor aangesloten bij Quasir. Voor meer informatie kijkt u op de website van van de   

 beroepsorganisatie VBAG; www.vbag.nl Voor klachten en geschillen verwijs ik naar deze pagina /consument/klachten-en-geschillen/ 

 Kvk nr.;51239477

 BTW-id nr.; NL001464855B36

              

 

 rbcz-logo_cmyk_payoff.png